SÖZSOFT

Smsyukle.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

05447697638

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 SÖZSOFT, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.